Wednesday, 13 February 2013

Membuat Gambar Love di CorelDraw


Membuat gambar Love di Coreldraw

Dari toolbox anda pilih Basic Shapes, maka di menu layar klik tanda segitiga hitam pilih  gambar love, klik ke layar kerja.  Beri warna pada objek, jika colournya belum aktif dapat anda  klik  dari menu layar    Window àcolour palletes à klik warna yang Anda suka.


               
Pilih Arrow Shapes untuk memilih jenis tanda panah, klik 2 kali pada objek, dan drag objek ke bentuk yang kita sukai.
 


Klik Text Tool ( ) dari menu layar klik text dan  anda dapat mendrag besar – kecil-nya.
 

            Atau Anda juga dapat membuat  aplikasi lain dengan toolbox, klik Basic shapes pilih gambar love, pilih toolbox kedua, klik Knife Tool 

 

                Posisikan Knife Tool menyentuh gambar (dengan posisi pisau tegak lurus menyentuh objek), goreskan garis bebas di tepi objek.Klik salah satu objek dan geser
 

          Hasil karya desain sederhana, namun anda bisa buat aplikasi yang lain dengan teknik2 sederhana ini ke bentuk yang lain. SepertiDilarang Merokok’, ‘Dilarang Buang Sampah’ dengan CorelDraw.