Sunday, 31 March 2013

memotong objek di Coreldraw dengan knife

Buatlah  gambar love dari toolbox di Basic Shapes, maka pada menu  pulldown  gambar objek akan muncul  gambar pilihan. Klik, masukkan ke layar kerja Coreldraw.
Cara mengambil  gambar Love


Pada toolbox klik knife (pisau), letakkan posisi knife tegak lurus menyentuh tepi objek dan muncul  pesan teks, drag garis ke arah yang dituju. Usahakan knifenya di drag batas tepi objek, jika melewati batas objek, maka  goresan garisnya akan hilang.
Langkah-langkah memotong objek dengan knife
Gambar knife pada toolbox

Jika selesai seleksi salah satu objek dan drag ke kanan untuk melihat  hasilnya.
Anda dapat menggunakan objek lain untuk  dengan menggunakan knife, memotong gambar.
Selamat mencoba!

Informasi Terkait:
Memotong objek di Coreldraw dengan WELD, TRIM dan Intersection

BACA JUGA:
Membuat gambar menjadi format SWF dengan file HTML di Coreldraw
Variasi tek di coreldraw
Mendesain cover buku dengan coreldraw
Membuat tombol dengan Coreldraw
Variasi tek di coreldraw
Membuat gambar menjadi format SWF dengan file HTML di Coreldraw